Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

A média nem vész el, csak átalakul

Egyházi sajtó kontra globalizációs „agymosodák”

Jó hangulatú, érdekes és tanulságos volt az immár harmadízben megtartott Egyházmegyei Média Nap, melyet a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség szervez évente. A szombati találkozó létrejöttét az a vitathatatlanul igaz tény inspirálta, miszerint az egyháznak figyelembe kell vennie a tömegkommunikáció és a média alakulásával járó társadalmi változásokat, az ezekhez kapcsolódó újonnan kialakult szokásokat, amennyiben az úgynevezett modern világ eszközeivel is szeretné hirdetni az Evangélium üzenetét.

Márpedig szeretné, ugyanis II. János Pál pápától XVI. Benedeken át Ferenc pápáig a katolikus egyházfők egyértelműen jelezték, az egyházi médiának igenis számolnia kell az internetes tömegtájékoztatás kihívásaival. Evangelizálni, azaz a Jézus által hozott örömhír üzenetét eljuttatni a mai emberekhez ugyanis ez lassacskán lélekmentő misszióvá válik, figyelembe véve a különféle, a keresztény értékrendet, az emberi méltóságot semmibe vevő kereskedelmi médiumok struktúráját, amelyeknél a cél a tömegek úgynevezett „agymosása” és a valóságtól való elszakítás révén kivitelezendő manipulálása. Ez a szándékosan gerjesztett és a közmédiumok által elterjedő jelenség pedig oda vezet, hogy értékvesztés történik, sérül a család, a szeretet, a hit megítélése egy, a fogyasztói társadalom pénzcentrikusságára alapozó struktúra hatása miatt. A harmadik katolikus médianapon Böcskei László nagyváradi római katolikus megyés püspök házigazdaként köszöntötte a megjelenteket, lelkészeket, illetve a világi és az egyházi sajtó munkatársait.

a media (4)

Böcskei László megyés püspök összegezte a nap tanulságait, mellette dr. Kovács Zsolt, a püspökség igazgatója

A főpásztor elmondta, szerencsésnek tartja, hogy a médianapot sikerült hagyománnyá tenni Nagyváradon, s remélhetőleg az itt elhangzó előadások, tanácskozások a gyakorlatban is sokat fognak segíteni azoknak, akik a sajtón keresztül vannak kapcsolatban emberek tízezreivel egyházmegyénkben.

„Lájkold”, hogy keresztény vagy!

Az idei találkozó alaptémáját az idei 47. Társadalmi Kommunikációs Világnap adta, mely a Közösségi hálók: az igazság és a hit kapui, az evangelizáció új területei címet viselte. Az első előadást Cristian Micaci, a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség pasztorális referense tartotta, aki Rómában, a Pápai Gergely Egyetemen tanulmányozta a média társadalmi hatásait. Az előadásból több jelenségértékű tény világlott ki, így többek között az, hogy az egyház és a világi média napjainkban egy új kihívás előtt áll, mert ma már nemcsak új kommunikációs technológiákról beszélünk, hanem inkább egy új mentalitást, üzleti szemléletet követő kommunikációról, amelyek során a közönség, illetve a közösségek a kommunikációs eszközöket már mindennapi életükben folyamatosan használják. Szó esett az internetes közösségi portálokról, valamint azokról a lehetőségekről, melyek révén a különféle egyházi intézmények képviselői ezeken a portálokon keresztül is kommunikálhatnak az emberekkel.

a media (2) hafer

A médianap egyik interaktív érdekessége volt, hogy az előadást a Facebookon keresztül is követhették az érdeklődők, így mire Cristian Micaci befejezte értekezését, már többen tetszikelték (azaz a mai, modern, angolból átvett szóhasználattal: „lájkolták”) a megosztott közvetítést, s akadtak, akik hozzá is szóltak a témához az interneten keresztül.

Hamis világképbe kényszerített médiafogyasztók

A második előadást Monostori Károly, a Partiumi Keresztény Egyetem adjunktusa tartotta A hagyományos média válsága és a közösségi média lehetőségei címmel. A nagy tapasztalattal rendelkező médiaszakember igen érdekes és tanulságos módon szemléltette a mai kereskedelmi médiának a közösségekre, illetve magára az egyénre való formáló és deformáló hatásait. Mint az előadó találóan rámutatott, a legnagyobb veszély a fogyasztói társadalmat manipuláló kereskedelmi médiumok cseleiben az, hogy hadat üzenve az emberi méltóságnak egy olyan életformára terelik a médiafogyasztó közönség figyelmét, amelynek következtében az emberek a napi nyolcórás robot után egy kreált világba lesznek bezárva – a különféle, a valósággal köszönőviszonyban sem álló valóságshow-kon, szirupos szappanoperákon, vetélkedőkön, sztárcsináló műsorokon keresztül. Az ily módon függővé tett mai embert aztán ezeken a médiumokon keresztül könnyű úgy befolyásolni, hogy elveszítsék hitüket, eredeti gondolataikat, és ezzel párhuzamosan egész értékrendjüket. Igényes tömegkommunikációra volna igény, azonban egyre kevesebb pénz jut erre, márpedig az egyházi sajtónak mindezek ellenére úgymond fel kell vennie a kesztyűt a kereskedelmi csatornák értékrend-torzító manipulálásaival szemben.

a media (1) ha nem fer akko 1hasabosra

Monostori Károly előadása közben

Az előadások után a jelenlevő médiaszakemberek és lelkészek négy munkacsoportba tömörülve műhelymunkában is részt vettek, melynek témája egy olyan médiakampány kidolgozása volt, melynek alaptémája a keresztény értékrend ismertetése, népszerűsítése és elfogadtatása a partiumi fiatalok körében.

Egy ilyen médiakampány kidolgozásakor nagyon sok tényezőt, lehetőséget és akadályt kell figyelembe venni. Elsősorban a fiatalok korosztályokra való osztása nagyon fontos, ugyanis egy 14–18 éves generációnak mások a médiafogyasztási szokásai, elvárásai, mint egy 18– 30 év közötti nemzedéknek. Azt is figyelembe kellett venni, hogy a mai, modernnek titulált világban a keresztény értékek jelzői is gyakran pejoratív jelzőként szerepelnek a kereskedelmi média „ csemegéin” felnőtt fiatalok előtt, ezért figyelembe kell venni azt is, miként próbáljuk megszólítani a keresztény értékek jegyében ezen nemzedékek tagjait. Élni kell a meglévő médiaszokásokkal akár visszafele fordított fegyverként is, kihozva a már meglevő rosszból a jót, vélekedtek a médiaszakértők és papok. Ki kell használni a közösségi portálok és az sms-ek (mobiltelefonos üzenetek) egyre nagyobb népszerűségét és mindenekelőtt oly módon kell megszólítani a fiatalokat, hogy azok azonnal reagálni tudjanak, de ne érezzenek semmilyen kényszerítést ebben.

A főszerepben Szent László lovagkirály

Több érdekes javaslat született, így például a filmrajongó fiatalok „táncba hívása” egy olyan megkereséssel, hogy ha például Szent László király életéről egy világhírű rendező filmet akarna forgatni, akkor ki melyik kedvenc filmsztárt javasolná a lovagkirály, az elrabolt magyar lány, valamint a kun harcos szerepére. Egy ilyen kérés arra ösztönözné a fiatalokat, hogy az adott karakternek utánanézzenek, s ezáltal automatikusan megismerjék Szent László életét, korát és hitbéli fontosságát.

a media (3)

A Média Nap részvevői

A délután folyamán kiértékelték a kampányprojekteket, s ekkor is több érdekes eszmefuttatás hangzott el. Abban mindenki megegyezett, hogy az internetes lehetőségeken keresztül személyes találkozásra, rendezvényekre kell hívni a fiatalokat, párválasztási tanácsadást, lelkisegély-szolgálatot is biztosítva nekik a szórakozás mellett. Óhatatlanul szóba került a politika is, mennyire lehet úgymond „magyarkodni” egy ilyen kampány alatt. A véleményezésre felkért világi újságíró kifejtette, az egyháznak adatott meg az az előny, hogy módja van felülemelkedni a politikai manipulálásokon és rávezetni, felvilágosítani az itteni embereket, hogy magyarságukat természetes állapotként éljék meg, ne előnyként vagy hátrányként, s ne hagyják azt, hogy a magyarságuk által megvezessék, kihasználják őket a politikusok. Az értékeléseket követően Böcskei püspök röviden összegezte az elhangzottakat, nagyon örvendetesnek vélve, hogy bebizonyosodott ismét: ha az egyház papjai és a világi sajtósok hittel és lelkesedéssel összefognak és összeteszik tudásukat, tapasztalataikat, akkor elmondhatjuk, igenis van esély megmenteni a globalizációs agymosás csapdájába került keresztény embereket az értékrend torzulásától és a hitvesztéstől.

Szőke Mária