Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

A mártír hídvédőkre emlékeztek

Tegnap a kora délutáni zord, esős időben arra a tizenkét mártírra emlékeztek Nagyváradon, akik 1944 őszén életüket áldozták a megyeszékhely központjában lévő Körös-híd felrobbantásának megakadályozásáért. A Szent László templom falán elhelyezett emléktáblánál, amely emléküket örökíti meg, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének és a Nagyváradi Premontrei Öregdiákok Egyesületének szervezésében emlékeztek és koszorúztak mind a szervezők, mind a helyi elöljárók és civil szervezetek, egyházak, tanintézetek képviselői, illetve a civil lakosság, akik e mártírok emlékének adóztak jelenlétükkel.

A civil lakosság közül többnyire az idősek hajtottak fejet a mártír hídvédők emléke előtt

A civil lakosság közül többnyire az idősek hajtottak fejet a mártír hídvédők emléke előtt

A Himnusz eléneklése után Vonház Antal, a Nagyváradi Premontrei Öregdiákok Egyesületének titkára idézte fel az 1944 őszén történteket. Mint elhangzott, a második világháború utolsó napjaiban visszavonuló német egységek minden útjukba kerülő hidat aláaknáztak. Boér Péter tartalékos hadnagy vezetésével a magyar honvédek igyekeztek megakadályozni a Körös-híd felrobbantását, ám kísérletükért életükkel fizettek, tizenkettejüket percek alatt helyben agyonlőttek, majd reggel 7 órakor felrobbantották a hidat. A mártír honvédek temetetlen holtteste két napig feküdt a Körös-parton, végül jóérzésű, bátor váradi polgárok földet hantoltak rájuk. Földi maradványaikat decemberben exhumálták és a köztemetőben helyezték örök nyugalomra. Ezután a kommunizmusban évtizedekig nem volt szabad beszélni róluk. „Fontos, hogy ne hagyjuk feledésbe merülni emléküket” – fogalmazott Vonház Antal.

Mintegy százan vettek részt a megemlékezésen

Mintegy százan vettek részt a megemlékezésen

Ezt követően Meleg Vilmos színművész Somogyváry Gyula A boldog szunnyadókhoz című versét szavalta el, majd a jelenlévők elhelyezték az emléktáblánál a kegyelet virágait. A megemlékezést Pék Sándor, a Szent László templom esperes-plébánosának áldása, majd közös ima és a Szózat eléneklése zárta.

(sükösd)