Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

A liliomos herceg nyomdokain járva…

Szent Imre herceg ünnepén, november 5-én a hegyközszentimrei zarándoklat immár hagyománnyá vált a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban. A szerda reggeli diákmisén lelkileg ráhangolódtunk az ünnepre és Ft. Szabó Ervin spirituális atya a „liliomos” herceg imádságos lelkületére hívta fel a figyelmünket, bátorítva bennünket, hogy minél több időt szánjunk az imára, az Istennel való kapcsolatunk ápolására.

a liliomos herceg nyomdokain

Délben Fodor József vikárius vezetésével, Zalder Éva Mária igazgatónővel, Böbe nővérrel, az V. A, B, valamint a IX. A, B diákjaival és Mosoni Erika, Balázs Hajnalka, Kele Tünde és Kovács Márta osztályfőnöknőkkel elindultunk Hegyközszentimrére, ahol Kuharszki Zoltán református lelkipásztor fogadott bennünket. A gyönyörű, napsütéses idő, a természet szépsége segített abban, hogy lelkileg nyitottá váljunk azokra az örökérvényű értékekre, amelyeket Fodor József vikárius, szentimrei címzetes apát tárt elénk Szent Imre herceg életének ismertetése által. Az V-es Ónodi Krisztina, Rejtő Dóra, Vidican Edina, Gulyás Petra, Szeghalmi Gabriella, Strifler Márk és a IX-es Venkli Virág, Dandé Dévid részleteket olvastak fel a Szent Imre legendából, az Intelmekből, amelyek szent életű elődeink példaértékű életét, a rájuk bízottakért érzett felelősséget elevenítették meg számunkra.

A kegyelet virágainak elhelyezése után a „liliomos” herceghez imádkoztunk, s kértük az ő közbenjárását ifjúságunk lelki megújulásáért. Az épülő Szent Imre kápolnától Várad felé vettük utunkat, és az úton visszacsengtek lelkünkben Prohászka Ottokár szavai: „Szent Imre hivatása az, hogy eszményt hirdet, példája kihat századokra, s nemzetének nagyobb szolgálatot tesz, ha az erény uralmát benne biztosítja, mint ha az országot arasznyi uralmával boldogítja.”

Benedek Ramóna, hittantanár