Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

A legaktívabb nyugdíjpénztár

Sajtótájékoztatón számolt be tegnap délelőtt a Bihar Megyei Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója, Leontin Ţîrle tavalyi eredményeikről, illetve a nyugdíjasokat idén érintő pozitív változásokról is, előbbi statisztika tekintetében az igazgató elmondta, országos szinten tavaly és tavalyelőtt is ők voltak a legeredményesebbek a nyugdíjügyek gördülékeny kezelésében. Ţîrle igazgató köszönetét fejezte ki munkatársainak, hiszen mintegy 14 tagú személyzet végzett szinte emberfeletti munkát azzal, hogy csak a tavaly legalább 18 és fél ezer különféle kérvényt regisztráltak és adminisztráltak, ezen felül pedig még legalább 45 ezer kisebb-nagyobb, nyugdíjasokat és munkavállalókat egyaránt érintő üggyel is érdemben tudtak foglalkozni.

A 2015-ös esztendő újdonságairól is több pontban tudtunk meg részleteket.

A legaktivabb 2

Elsőként az állami nyugdíjalaphoz való hozzájárulásokat érintő számok hangzottak el, melyek idén az úgynevezett normál munkakörülmények között dolgozók számára 26,3%-ra csökkentek. A 2015 január 1-jétől újonnan megállapított bruttó hazai 2415 lejes átlagbér függvényében 222 lejes havi minimummal azok is hozzájárulhatnak saját nyugdíjalapjukhoz, akik nem rendelkeznek semmiféle munkaviszonnyal, vagy épp külföldön vállalnak bizonytalanabb állást – így egyben a munka mezején szerzett régiségük kontinuitását is biztosíthatják. Mindezt csak előre lehet befizetni, utólag már nem fogadják el.

A következő pontban az idén igényelhető gyógyüdülési jegyekről esett szó. Ezek száma ugyanannyi maradt megyei szinten, mint tavaly, azaz 1876. Az idei első körben már beteltek a kiadott helyek, de március folyamán lehet majd újra lehet kérvényezni gyógyüdülési jegyeket az ország számos turisztikailag is attraktív és gyógyászatilag is hasznos pontjára.

A legaktivabb 1

Az idei nyugdíjpont értéke 830,2 lejre módosult, ez 1,07-es korrekciót jelent a tavalyihoz képest. Ennek az értéknek megfelelően például egy a családban történt halálesetkor igényelhető temetési segély az idén 1208 lejre, nyugdíjbiztosított elhalálozásának esetében pedig 2415 lejre módosult, míg a tavalyi szociális nyugdíj értéke 350 lejről 400 lejre emelkedett.

Azok, akikre tavaly december 31-ével bezárólag vonatkoztak az ún. különleges vagy rendkívüli munkakörülményekben foglaltak, még meghosszabbíthatják megfelelő iratokkal igazolva a magasabb nyugdíjalapra vonatkozó jogosultságukat.

Végezetül tájékoztatást kaptunk arról is, hogy a Bihar Megyei Nyugdíjpénztár sokat ad a szakmai fejlődésre is, hiszen jelenleg is négy európai finanszírozású fejlesztési projektben vesznek részt annak érdekében, hogy hatékonyabban teljesítsék a rájuk háruló feladatokat. Ugyanakkor elindítottak több internetes szolgáltatást is, amik keretében például bárki regisztrálhat személyi számával rendszerükbe, hogy ellenőrizhesse eddigi nyugdíjalap-hozzájárulását. Ajánlják, hogy mindenki egy-két évente újítsa meg esetenként ezt a hozzáférését, hogy ellenőrizni tudja, a cég amelynél alkalmazva van fizeti-e rendesen utána a kötelező nyugdíjjárulékot. Ezt a www.cnpp.ro/web/guest/solicitare-acces-online oldalon tehetik meg. Szintén újdonság, hogy a nyugdíjpénztár előre biztosít online regisztrációt azok számára, akik például a megye távolabbi részeiről érkeznek ügyintézésre Nagyváradra. Ez utóbbi szolgáltatás a www.cjpensiibihor.ro oldalon érhető el.

Tóth Gábor