Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

A különbözőségben is egységben

Hat felekezet együttműködésével nyitottak ökumenikus húsvéti kiállítást hétfőn a nagyváradi vármúzeumban a Római Katolikus Püspökség kezdeményezésére. A tárlat kurátora, Lakatos Attila történelminek nevezte a pillanatot, amint hat egyházi vezető – Böcskei László római katolikus megyés püspök, Sofronie Drincec ortodox püspök, Virgil Bercea görög katolikus püspök, Molnár Imola unitárius lelkész, Mátyás Attila evangélikus lelkipásztor és Nagy Dávid, a messiáshívő zsidó közösség rabbija – közösen nyitotta meg a tárlatot.

„Amikor végighaladunk ezeken a termeken, nagyon sok képet látunk és nagyon sok eseménynek a visszatükrözése jelenik meg előttünk a különböző hagyományok gyakorlatain keresztül. Azonban amikor ezeket szemléljük, ne felejtsük el, hogy mögöttük ott van hitünknek a középpontja: a feltámadás és maga az Úr Jézus, aki legyőzte a halált, hogy mi élhessünk. Tulajdonképpen a bizalomnak, az egységnek az üzenetét akarjuk itt megfogalmazni” – hangsúlyozta a kiállítást kezdeményező Böcskei László püspök.

a kulonbozosegben 1

„Az embereknek is így kéne élniük”

A tárlatnyitón felszólaló egyházi vezetők sorra hálát adtak a közös kiállítás lehetőségéért a szervezőknek és Istennek egyaránt, hiszen az esemény létrejöttéhez a „kozmikus rend” is hozzájárult, mivel a nyugati és keleti rítusú egyházak húsvétja idén épp ugyanarra a napra esik. A lelki vezetők ugyanakkor hangsúlyozták a testvéregyházak egymáshoz való közeledésének, illetve a zsidó–keresztény hagyományok jövőbeli közös képviseletének fontosságát.

Ezzel kapcsolatban Nagy Dávid rabbi példázat gyanánt egy személyes élményt is megosztott a szépszámú közönséggel. Mint felelevenítette, jó néhány évvel ezelőtt a Fő (ma Republicii) utcai Tom Express könyvesbolt alapítója és egykori vezetője Mihelfy Péter egy napon egy könyvespolchoz vezette őt és rámutatott, milyen csendben és békében megférnek egymás mellett a különböző vallások szent könyvei. „Az embereknek is ilyen békében kéne élniük” – mondta Mihelfy. „Most, ennek a kiállításnak az alkalmával úgy érzem, ez egy kicsit megvalósult, és remélem, lesznek még más hasonló alkalmak is, amikor közösen ünnepelhetünk” – hangsúlyozta Nagy Dávid.

a kulonbozosegben 2

Ennek szellemében a hétfőn megnyitott kiállítás négy teremben fényképes óriásplakátok, oltárdíszek, vallásos szövegek, régi szentírások, festmények és kegytárgyak révén mutatja be a különböző vallások sajátos húsvéti szokásait, melyek mind ugyanabból a hitből táplálkoznak. Az első terem a szervező egyházak leírását és a vezetők üzenetét mutatja be, míg a második a böjti időszakkal, a harmadik a nagyhéttel, az utolsó pedig a feltámadással foglalkozik. A kiállítás történelmi szempontból talán legértékesebb darabja az a három, XVI. századbeli reneszánsz karcolat, amely Krisztus szenvedését ábrázolja és a Római Katolikus Püspökség tulajdonában van.

A kiállítás pünkösdig, vagyis június elejéig lesz látogatható a nagyváradi vármúzeumban.

Sz. G. T.