Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

A közös ügy egymás mellé állította a pártokat

a kozos ugy 2

A székelység, az erdélyi magyarság nem kíván másokat megfosztani semmitől, de maga akar dönteni saját dolgairól – nyilatkozta Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke vasárnap a Székelyek nagy menetelésén, Kézdivásárhelyen. „Sokszor elmondtuk, és ma is elmondjuk: az autonómia nem azt jelenti, hogy mi valakitől elveszünk valamit, hanem azt, hogy valakiért valamit teszünk. A mi autonómiatörekvéseinkkel, a mi céljainkkal nem kívánunk senkit megfosztani semmitől, sem romántól, sem magyartól, senkitől nem veszünk el tulajdont, döntést, jogot. Viszont azt kérjük, hogy mi, székely emberek, erdélyi magyar emberek a mi dolgainkról mi magunk dönthessünk!” „A közösségi akaratot kívánjuk fölmutatni, azt, hogy Székelyföldért, Székelyföld jövőjéért egységesen tudunk dolgozni, egységesen tudunk föllépni és egységesen tudjuk építeni a mi otthonunkat, a mi szülőföldünket. A politikai akarat fölmutatása fontos. Fontos azért, hogy az önkormányzatokban, a parlamentben az érdekképviseleti munkánkat hatékonyabban tudjuk végezni” – hangsúlyozta Kelemen Hunor, majd hozzátette, az RMDSZ és a Székely Nemzeti Tanács közös munkája során a Székelyek nagy menetelése elérte a célját, békés, jó szándékú, ám elhatározásában megingathatatlan tömeg nyilvánította ki akaratát a székelyföldi autonómia kivívása mellett. Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke azt mondta, számára két üzenete van a megmozdulásnak. Az egyik az, hogy minden magyar szíve együtt dobban, a másik pedig, hogy nincs lehetetlen. Kiemelte: Brüsszelnek muszáj meghallania üzenetünket, mert ott az állampolgári kezdeményezés nem csak a magyarokról szól. Száz nemzeti kisebbség él Európában, amely százmillió európai uniós állampolgárt jelent – fejtette ki Borbély, hozzátéve: azt tervezik, hogy jövő tavasszal szerte Európában, de több mint hét országban biztosan aláírásgyűjtési akciót indítanak. Céljuk, hogy az Európai Unió alapokmányaiban is megjelenjen az őshonos kisebbség joga az anyanyelv használatára. Az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) mintegy tízezer embert mozgósított a Székelyek nagy menetelésére. „Össze tudunk gyűlni, ha kell – ahogyan tettük ezt múlt év novemberében Sepsiszentgyörgyön vagy ez év március 10-én Marosvásárhelyen, a székely szabadság napján: az égre kiáltani a nemet és az igent. Nemet kiáltani Bukarest álnok szándékára, hogy életidegen és számunkra előnytelen közigazgatási keretbe akar mindent terelni, hogy aztán uralkodhasson rajtunk és szétprédálja unokáink jussát. És igent kiáltani saját kipróbált és hasznos rendünkre: az autonóm Székelyföldre. Mert tudjuk: az autonómia a megoldás” – fogalmazott Toró T. Tibor, az EMNP elnöke. „Nem hagyjuk magunkat. Ha kell, menetelünk, ha kell, népszavazást kezdeményezünk, ha kell, ismét összegyűlünk, ha kell, öntudatos polgárként élünk a polgári engedetlenség eszközével is. Ma menetelünk, használjuk a közvetlen demokrácia nemes eszközét. Menetelünk az autonómiáért, mert az a megoldás. A számbeli többségnek is hasznosabb lenne, ha meghallaná szavunk. Ha hallgatna ránk. Mert ők is tudják, hiszen több évszázada élünk együtt: nyelvünk, hitünk, szülőföldünk, szabadságunk, jövőnk nem adjuk” – mondta Toró. „Milyen jó, hogyha az erdélyi magyar pártok és szervezetek nem ellenséges vetekedéssel, hanem a közös ügy támogatásában működnek együtt, és nemes versenyben igyekeznek minél nagyobb részt vállalni ez esetben az autonómia előmozdítása érdekében” – szögezte le beszédében Tőkés László európai parlamenti képviselő, az EMNT elnöke. „Én büszke vagyok arra, hogy ebben az országban és mondhatni, az egész Kárpát-medencei magyar nyelvterületen nincs még egy olyan nemzeti közösség, amelyik ennyire állhatatosan ki tudna állni a jogai és az ügye mellett” – mondta Tőkés. Hangsúlyozta: „Gábor Áron kései utódaiként mi nem ágyúval, nem fegyverrel, hanem békés, demokratikus eszközökkel küzdünk a jövőnkért. Én nagyon remélem, hogy ezen az úton sikerülni fog végigmennünk, és senki nem fog megbírságolni bennünket útfoglalás miatt, és nem kell a székelyeknek kemény valutában fizetniük a szólásszabadságért és a gyülekezési joguk használatáért.”

MTI Fotó: Haáz Sándor

MTI Fotó: Haáz Sándor