Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

A közös jövő érdekében találkoztak

A IV. Székelyhídi Városnapokra érkeztek meg az érmelléki kisváros romániai, magyarországi, belgiumi, horvátországi és szlovákiai testvértelepüléseinek képviselői péntek délelőtt, hogy egy tartalmas, tanulságos és baráti kapcsolatokat erősítő háromnapos találkozó keretében gyűljenek össze a közös jövő építése érdekében.

Dr. Kres Tímea, Béres Csaba és Aszalós Tímea

Dr. Kres Tímea, Béres Csaba és Aszalós Tímea

Az Európai Unió Európa a Polgárokért nevet viselő programjának finanszírozásával és Székelyhíd Város Polgármesteri Hivatalának támogatásával, az Ér hangja Egyesület június 16–18. között testvértelepülési találkozót tartott Székelyhídon, azzal a céllal, hogy a résztvevők bemutassák egymásnak, mit is jelent számukra az európai közösség tagjának lenni, illetve, hogy ez a tagság milyen mértékben segítette ezeknek a falvaknak és városoknak a fejlődését az elmúlt években.

A „Gyűljünk össze közös jövőnk érdekében!” mottójú testvértelepülési találkozó első napján, pénteken, Aszalós Tímea, az Ér hangja Egyesület elnöke és Béres Csaba, Székelyhíd polgármestere köszöntötte a megjelenteket. A vendégek közül elsőként a Horvátországból érkezett dr. Kres Tímea, az elsősorban a helyi magyarság gazdasági alkalmazkodását segítő Ajtó Európára Sepsei Egyesület projektmenedzsere tartott egy rövid bemutatót az Európai Unió történetéről, megemlítve azokat a problémákat, amelyek jelenleg politikai bizonytalanságot generálnak, az unió egységét fenyegetik, és nagy kihívásokkal állítják szembe azt.

Tóth Ágnes, a Komárom-Esztergom megyei Gyermely község önkormányzatának kulturális referense mutatta be a Székelyhíddal már közel 25 éves kapcsolatát ünneplő kis települést, aki természetesen neves tésztagyárukról is ejtett néhány szót. Ennek magyar a tulajdonosa, aki helyben lakik, és minden alapanyagot a környékről szerez be. A referens három pontban emelte ki az Európai Unióhoz való tartozás előnyeit: a határok megnyílása, fejlesztési támogatások és az ezekhez szükséges források megszerzésének lehetősége.

Hajdú-Bihar megye Nyíradony járásközpontját Sztancs Tibor alpolgármester képviselte, aki az 1992 óta tartó kapcsolatokról, és városa sporttevékenységeket támogató projektjeiből említett néhányat.

A Székelyhíddal tizenkét éve kapcsolatban álló szlovákiai Dunamócs községet Banai Tóth Pál polgármester mutatta be. A Duna-parti település az Európai Unió lehetőségeit is kihasználva a gasztro- és kerékpárturizmus irányában bontogatja szárnyait, és amint azt Aszalós Tímea megjegyezte, az ismeretséget egy dunamócsi barát révén, kolozsvári diákévei idejéből szerezte.

Aszalós Tímea, Winkler Gyula, Béres Csaba és Szabó Ödön

Aszalós Tímea, Winkler Gyula, Béres Csaba és Szabó Ödön

Kirchdorf am Inn polgármestere, Hans Springer – az 1994-2002 között Székelyhídon, jelenleg pedig e németországi településen szolgáló Kovács János római katolikus pap tolmácsolásával –, a tapasztalatgyűjtésről, és a közös cselekvés lehetőségeiről beszélt, elsősorban az ifjúság és a nyelvtanulás területén, melyeknek még nincs hivatalos formájuk, de sokéves baráti kapcsolatok révén erősödhetnek meg.

Székelyhíd városát Béres Csaba polgármester mutatta be a vendégeknek, aki az egybegyűltek körében köszöntötte dr. Virág Zsoltot, a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram végrehajtásáért felelős miniszteri biztost, a Magyar Kastélyprogram Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját. Ismertetőjében a polgármester határozottan az uniós tagság hasznossága mellett foglalt állást, hiszen olyan jelentős fejlesztési projektek elindítását tette lehetővé (ivóvízhálózat, szakiskola-felújítás, tömbházlakások építése, iskola- és sportcsarnoképítés, stb.), amelyek eredményei egyelőre nem minden esetben láthatóak, de feltétlenül jó irányban haladnak, és e beruházások az elöljáró meggyőződése szerint kamatozni is fognak. Mindezek mellett természetesen a turisztikai szempontból értékesíthető adottságok (a borvidékek, a termálvizes fürdőhelyek, a kastélyok, kúriák) kiaknázása is fontos szerepet kap a tervek között. Végezetül említést tett a Székelyhíd lakosságának 20%-át kitevő roma közösség integrációjának rendkívüli fontossággal bíró kérdéséről, és ennek a mai napig meg nem oldott problémának a kihívásairól.

A testvértelepüléseket vendégül látó Székelyhíd önkormányzatának csapata nevében Béres Csaba azt hangsúlyozta ki, hogy a találkozó bürokráciától mentesen, teljes mértékben az emberi kapcsolatokról szólt, a közvetlen, baráti hangulatú tapasztalatcseréről, a közösségfejlesztés közös lehetőségeiről. „Meglátogatjuk egymást, ápoljuk a felvállalt kapcsolatokat, és elmegyünk egymáshoz, ha kell, gyalog is, mert az számít, hogy jelen legyünk.” – fogalmazott az elöljáró.

A találkozó szombaton konferenciával folytatódott, melyet Szabó Ödön, az RMDSZ parlamenti képviselője nyitott meg Eukriticizmustól az eurófóbiáig, az Európai Unió jövője című előadásával, melyben ideológiai és értékrendbeli ellentétek egymásnak feszüléséről beszélt, azt hangsúlyozva, hogy a kényszer-, érdek-és értékszövetségből, és utóbb politikai szövetségből is álló egységes Európa számára a konfliktusokat párbeszéddel, és nem kilépéssel kell megoldani. Winkler Gyula EP-képviselő EU a Brexit után címmel az Egyesült Királyság kilépési referendumáról és ennek következményeiről beszélt, majd Jövőbeli együttműködések, tervek, víziók címmel a testvértelepülések delegációi tartottak fórumot.

A testvértelepülések képviselői megköszönték a meghívást, és a lehetőséget, hogy jelen lehettek egy határokon átívelő találkozón, amely a városnapok adta alkalom révén – három eseménydús nap alatt –  , lehetőséget adott mindannyiuknak arra, hogy alaposabban megismerhessék Székelyhídat és természetesen egymást is, kérdéseket tegyenek fel, és válaszokat kapjanak, egyéni és  közös célokat fogalmazzanak meg, amelyek reményteljes megvalósítása közös munkával éri majd el a kívánt eredményeket.

Szamos Mariann