Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

A Kiss Stúdió Színház Debrecenben

Július második vasárnapján Debrecenben lépett föl a Kiss Stúdió Színház. A reformáció 500 éves évfordulója alkalmából összeállított A fundamentum áll című előadásban Áprily Lajos, Kocsis István, Páskándi Géza, Reményik Sándor szövegei hangzanak el a Prédikátor tolmácsolásában, mely keretbe foglalja Kocsis István Árva Bethlen Kata című drámáját. A debreceni Széchenyi-kerti református templom adott helyet a rendhagyó eseménynek a vasárnap délelőtti istentisztelet keretében, amelyen Jenei Zoltán lelkipásztor tartott az alkalomhoz méltó áhítatot, mintegy megteremtve a lehetőséget a fellépő művészeknek, hogy átérezve az igehirdetés szép momentumát átnyújthassák a reformáció évfordulójának szentelt előadásukat a jelen lévő szép számú gyülekezetnek.

a kiss 1

A Prédikátor szerepében Miske László színművészt láthatták-hallhatták, míg Árva Bethlen Kata sorsának momentumait alulírott jelenítette meg.

Az istentisztelet végén a lelkipásztor, valamint a főgondnok úr mellett a két fellépő színművész hosszú percekig fogadta a gyülekezet tagjainak kézfogását és elismeréseit.

a kiss 2

Külön köszönetünket fejezzük ki Jenei Zoltán lelkipásztor úrnak, aki megteremtette a lehetőséget, hogy első alkalommal éppen a cívis városban, a reformáció egyik fellegvárában mutathassuk be a műsort. És köszönjük Török Csaba Váradról elszármazott presbiter úrnak a hathatós segítségét.

Reméljük, hogy ezzel a jeles alkalommal elindult útjára az 500 éves reformációnak emléket állító templomi előadás, hogy még sok helyszínen hirdethesse íróink-költőink gondolatainak tolmácsolásával az üzenetet.

Kiss Törék Ildikó