Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

A Juhász Gyula-iskola diákjai Cecére látogattak

A nagyváradi Juhász Gyula Általános Iskola több éve testvériskolai kapcsolatot tart fenn a magyarországi Cecei Általános Iskolával. Egy közös nemzetközi kulturális projekt keretében április 15–16. között újabb találkozásra került sor a tanintézetek diákjai és pedagógusai között Cecén. A váradiak színes és változatos programokon vettek részt: iskolabemutatón, könyvtárlátogatáson, megtekintették a Magyarországon is egyedinek számító Halászati Múzeumot, bebarangolták a Rétimajor környezetvédelmi területet. A nap végén színvonalas szakmai tanácskozásba kapcsolódott be a nagyváradiak képviseletében Pálfi-Tamás Sándor igazgató, Farkas Mónika, Simon Gabriella, Moldovan Melinda tanítók, Tímár Enikõ óvónõ, illetve Bálint Beáta és Pénzes Lajos felsõ tagozatos tanárok.
A látogatás második napjának legjelentõsebb eseménye az Ilylyés Gyula Mesemondó Verseny volt, melyen a Juhász Gyula-iskola kilenc diákja is részt vett. A rangos megmérettetésen valóban szép és kiemelkedõ eredményeket értek el a versenyzõk. Elsõ díjat nyert Papp Kristóf (IV. osztály) és Papp Adél (VI. osztály), második díjban Török Eszter (VIII. o.) részesült, harmadik díjas lett Szentpéteri Patrícia (II. o.), Hegedûs Richárd (III. o.) és Tímár Krisztina (IV. o.), dicséretben pedig Keresztúri Viktória (II. o.), Hódos Dániel (III. o.) és Sárosi Noémi (V. o.) részesült.
A projekt folytatásaként a nagyváradi Juhász Gyula-iskola lehetõséget kap arra, hogy szeptemberben vendégül láthassa a cecei tanintézet közösségét, viszonozva mindazt a szépet és jót, amit tõlük kaptak a váradiak.

Juhasz Gyula-iskola (1)