Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

A hithez tettnek kell társulnia

A várad-rogériuszi református templom adott otthont október 31-én, kedden a magyar protestáns hívek közös, reformációi istentiszteletének. Az úrvacsorával egybekötött ünnepség igehirdetője Ötvös József Marosvásárhely-vártemplomi nyugalmazott lelkipásztor volt. Mint prédikációjában rámutatott, a hit egy ismeret és egy bizalom Istenben, de ez még csak passzív hitet jelent, ahhoz hogy a hit aktívvá váljon, kell mellé az abból fakadó magatartás is. „Ha nincs hozzá cselekedet, akkor az nem élő hit” – hangsúlyozta.

a hithez 1

Az ünnepség második felében az idei Czeglédi György-díjakat adták át, amellyel az egyház minden évben a templomi közösségek legaktívabb tagjait tűnteti ki. Idén díjat kapott Gagyi Miklós prersbiter (Biharpüspöki), Ardai Erzsébet presbiter (Csillagváros), az olaszi nőszövetség, Keserű Jolán volt presbiter (Őssi), Mikloviciu Ibolya presbiter (Rét), megosztva Kerekes József lelkipásztor és Garnai Sándor gondnok (Rogériusz), Szanter Péter presbiter (Szőlős), az újvárosi nőszövetség, illetve Nagy Lajos volt presbiter (Velence). Az ünnepségen közreműködött a gyülekezetek egyesített ifjúsági és felnőtt kórusa. Sz. G. T.