Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

„A hiten múlik minden”

Húsvéthétfőn a nagyvárad-őssi gyülekezet istentiszteletén jártunk, ahol Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, egyszemélyben őssi parókus lelkész hirdette az igét.

Olyan ponthoz érünk, ami gyakran elkerüli a figyelmünket, mert a többi evangéliumban nem olyan hangsúlyos – kezdte Márk evangéliuma 16. részének 14. versére alapozott igehirdetését a lelkipásztor. Súlyos kérdésekhez értünk, hiszen a feltámadás öröme mellett sokszor a kételkedés is megfogalmazódik az emberekben.

a hiten 3

Jézus Krisztus feltámadása után nyilvánosan vállalja jelenlétét ebben a világban, mégis, a sírjához érkező asszonyok közül csak a magdalai Mária – akit Jézus súlyos betegségből gyógyított meg, megtapasztalta tehát Jézus szeretetét – visz hírt az üres sírról.

„Vajon a mi hitünknek milyen akadálya van?” – hangzott a kérdés, amelyet az igehirdető szerint érdemes megvizsgálni, mert a szembenézést a lelki gyógyulás követi. A terhet hordozó embert általában két magatartás jellemzi: van, aki tudja, hogy mellette áll Isten, és van, aki mintegy „menekül” tőle ilyenkor. Az emberek a két tanítványnak sem hittek, akiknek eztán megjelent Jézus, aki végül megjelenik a 11-eknek, és megfeddi őket keményszívűségükért. „A hiten múlik minden” – emlékeztetett Csűry István, aki hozzátette: az ember szeret abban hinni, amit maga lát, hall, tapasztal, pedig az Úr világossá tette, hogy az ő igéje az, ami hozzá vezet. Két fontos üzenete van a húsvéthétfőnek: az egyik, hogy Isten a maga beszédét, az igét mindenek fölé emeli, és ez a csatorna, amelyen keresztül Krisztussal is kapcsolatban vagyunk, ezért azt akarja, a szóváltás nyerve vissza a becsületét, hiszen világunk, társadalmunk és egyházunk is más lenne, ha a szó becsületesen, hitelesen a helyén működne; a másik fontos dolog, hogy Jézus előhívni akarja az embereket az ige, az igehirdetés vagy akár az úrvacsora jegyei által.

a hiten 2

Jézus nem megszégyeníteni akarja a 11-eket, hanem elküldi őket hirdetni az evangéliumot, emlékeztetet a püspök, aki elmondta: vannak kételkedő szakaszaink, és bár ezeket nem lehet kivágni életünkből, Jézus nem ennek az okait keresi, hanem azt, hogyan lehet megoldani ezeket a kérdéseket. A gond elsődleges forrása, hogy néha mi magunk sem akarjunk elhinni, hogy megváltottak vagyunk. Jézus nem mondja, hogy a kihívások, gondok elkerülhetők, de ezek elhordozhatók. Hinni is meg kell tanulni, hangzott el, és bár a földi ember a bűneset miatt nem lehet tökéletes, azonban törekedhet a tökéletessére, és afelé az út felé, amin Jézus jár. Az ember megtorpanhat, de tudnia kell, milyen irányban indulhat tovább, az utat pedig Isten igéje jelzi Jézus Krisztushoz, aki minden hatalmat a kezében tart.

Fried Noémi Lujza