Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

A hit kisugárzása elvezet Jézushoz

Mint minden esztendőben, idén is nagyon sok váradi magyar vett részt a székesegyházban megtartott húsvéti szertartásokon. Szombat este a tűzszentelési szertartással kezdték a húsvét vigíliáját, Böcskei László római katolikus megyéspüspök a székesegyház előtti téren áldotta meg katolikus szertartásrend szerint a tüzet. Ezt követően a bazilikában szentmisére került sor, majd a húsvéti eledelek megáldására.

a hit 1

Vasárnap délelőtt a feltámadási misét is – szokás szerint – a váradi katolikus főpásztor celebrálta a székesegyházban. Az Apostolok cselekedeteiből kiragadott szentírási részletekkel rámutatva arra, hogy a hívő embernek megadatik a kiváltság, hogy a feltámadott Krisztussal együtt az ő lelkében is feltámadjon a hit, az Isten fele vezető út, mely a Megváltáshoz vezet. A szépen felépített húsvéti prédikációjából kiviláglott, hogy Jézus azzal, hogy vállalta értünk a kereszthalált és bebizonyította, hogy az Istenbe vetett hit által az ember képes legyőzni a földi halált, bizonyos szempontból egyfajta „végrendeletet” hagyott ránk, melyet betartva fájdalmakon, halálon, poklokon át, de a megváltás lesz jutalmunk.

a hit 2

A feltámadás történetének mozzanatait részletezve a püspök rámutatott, hogy a Mária Magdolnának megjelent feltámadt Jézus, a Magdolnával küldött üzenet által próbára tette az apostolok hitét is. Mária Magdolna hatalmas hite, döbbenetes kisugárzása azonban elég volt ahhoz, hogy a tanítványok reményt kapjanak, hitük újra megerősödjön.

Húsvét titokzatos misztériuma, szent és sorsdöntő része életünknek, olyan megfoghatatlan, ám létező folyamat, melyet nem értelmezni kell, hanem hinni és eszerint élni életünket, mutatott rá a püspök. A húsvét, Jézus megfeszítése, halála, majd feltámadása ugyanis ismét a Teremtés központjába helyezte az embert.

Rajtunk múlik tehát, hogy méltónak tartjuk-e magunkat erre a központi „szerepre”, mely a megváltás révén vált az emberek osztályrészévé, s megpróbáljuk úgy élni mindennapi életünket, hogy minden kis cselekedetünkbe benne legyen a feltámadás üzenetének, erejének reménysége.

Szőke Mária