Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

A hit bajnokai

Mester és tanítvány kapcsolatáról, a barokk irodalomról és a Habsburg-ellenes törekvések kezdeteiről hallhattak az érdeklődők szerdán este a nagyváradi Kiss Stúdióban, ahol a hagyományossá vált irodalmi estek keretében ezúttal Zrínyi Miklósról és tanítómesteréről, Pázmány Péterről emlékeztek meg.

Pázmányban, a magyar barokk próza kiemelkedő alakjában külön érdekesség, hogy Váradon született, protestáns családból, mégis már fiatalon úgy döntött, hogy a jezsuita rend nevelőintézetében fog tanulni, később pedig bíborosként a közép-európai ellenreformáció egyik vezéregyéniségévé vált – emlékeztetett Molnár Judit magyartanár. Mint hozzátette, igazi nagysága abban rejlett, hogy a barokkra jellemző, terjengős körmondatait (más társaival ellentétben) tökéletes logikával vitte végig. Prédikációinak gondolatmenete következetes, s mind a mai napig érvényes és érthető.

A hit (1)

A tanárnő talán kevésbé közismert tényként mondta el, hogy Zrínyi Miklós testvére, Péter, olyan mártír-költője volt a horvát irodalomnak, mint a magyarnak Petőfi, hiszen a Wesselényi–Nádasdy-féle Habsburg-ellenes felkelésben való részvétele miatt lefejezték. Valószínűleg ez a tapasztalat is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Zrínyi Miklós elsőként írja le nyíltan, hogy a 17. század közepén már nem a törökök, hanem az osztrákok voltak a magyarok legnagyobb ellenségei. Ezzel az irodalomtörténeti szempontból talán legjelentősebb tettével azonban saját sorsát is megpecsételte.

Az est során Molnár Judit tanárnő beszélt még többek közt arról, hogyan vált Pázmány tanítványává Zrínyi, valamint a Szigeti veszedelem című verses eposz keletkezéséről, Zrínyi rossz korabeli fogadtatásáról, majd irodalmának 19. századi újrafelfedezéséről és halálának mindmáig vitatott körülményeiről is. Az est végén Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos színművészek előadásában részletek hangzottak el Pázmány egyik prédikációjából, amelyben az urak és szegények egymástól való függőségéről elmélkedett, a Szigeti veszedelemből, Zrínyi válaszából Montecuccoli egyik elhíresült röpiratára, valamint Bethlen Miklós leírásából Zrínyi halálával kapcsolatban.

Sz. G. T.