Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

A hajdúvárosban is emlékeztek

Nagyszalontán a helyi önkormányzat szervezésében emlékeztek az aradi tizenhármakra. Péntek délután a helyi református templomban, Szigeti Ferenc Ernő, Nyüved református lelkésze, a megemlékezés keretében, igehirdetését Pál apostol a Rómabeliekhez írt levelének 8-ik részének a 28-ik versére alapozta. Az igehirdetést követően, a helyi Arany János Elméleti Líceum diákjai, a templomban zenés-kórusművekkel, szavalatokkal, az alkalomhoz illően a szabadságharc hőseire emlékeztek. Az istentisztelet a Szózat eléneklésével végződött.

a hajduvarosban is

Az ünnepi megemlékezés a templom melletti Kossuth szobornál folytatódott, ahol az Arany János Elméleti Líceum diákjai folytatták az aradi vértanúkra való megemlékezésüket, felsorolva azok neveit, életkorát, valamint érdemeiket is méltatták. Az előadást a koszorúk elhelyezése és főhajtás követte a Kossuth szobor talapzatánál. Záróakkordként a Himnusz eléneklésével zárult a megemlékezés.

 Sára Péter