Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

„A függöny legördült…”

A tíz nappal ezelőtti elszabotált közgyűlés után egy hétre, a szervezők újfent péntek estére hívták össze a mihályfalvi RMDSZ-tagságot, hogy ezúttal a létszámtól, illetve a kvórumtól függetlenül ejtsék meg a tisztújítást. A hórukkra összeterelt tagság, illetve a helyben beíratott friss tagok szinte megtöltötték a művelődési házat. Az átbeszélt és „helyére rakott” dolgok után, Nyakó József RMDSZ-elnök és polgármester kijelentette: „most már jól vannak és készek a megmérettetésre”.

Mivel a közgyűlés a szervezet legmagasabb fóruma, így annak határozata alapján dől el annak vezetősége is, amely az elnökből, a választmányi tagokból, az etikai és fegyelmi, illetve az ellenőrző bizottságból áll.

A közgyűlést ezúttal is Borsi Imre Lóránt, a megyei szervezet ügyvezető alelnöke hivatott levezényelni, amelynek során megválasztatta a gyűlésvezető elnökséget (Nyakó József, Gheorghe Chiş, Varga Róbert), a jegyzőkönyvvezetőt (Sütő Judit) és a szavazatszámláló bizottságot (Nagy Károly, Gheorghe Chiş, Szalai Sándor, Horváth Sándor, Kovács Attila).
Ezt követően Nyakó József rövid elnöki beszámolója következett, amit a „közgyűlés” egyhangúlag elfogadott.

A közgyűlés

A közgyűlés

A továbbiakban megszavazták, hogy a hivatalban lévő tizenöt választott vezető (polgármester, alpolgármester, tanácsosok, megyei tanácsos), akik hivatalból is tagjai a választmánynak, e minőségüket akkor is megőrizhessék, amikor lejár a mandátumuk. Ennek megfelelően tehát az említettek 2017-ig lesznek választmányi tagok.

Majd sorra került a szövetség és annak ifjúsági szervezete (MIÉRT) közötti egyezmény kivitelezése, amelynek értelmében elfogadták a helyi ÉRMISZ négy jelöltjét, Sebők Zsolt, Boda Brigitta, Balogh Levente, Katona Zsombor személyében. A 31 főben megállapított választmány megszavaztatása után az elnökválasztás következett, mely tisztségre a négy javasolt személy közül (Nyakó József, Nagy László, Oláh Sándor, Csengeri Csongor) csak Nyakó József fogadta a megbízást, akit egyhangúlag újraválasztottak.
A 233 szavazólapra (ennyi lett kiosztva) 28 választmányi jelölt került fel, amelyből 16 nevet kellett bejelölni. Egy érvénytelen szavazattal a sorrend a következőképpen alakult: Kiss Csaba, Zeffer Tímea, Balázs József Attila, Gábor Éva, Bertalan Jácint, Homonnai Attila, Oláh Sándor, Horváth Attila, Gábor Károly, Gacsárdi Lajos, Orosz István, Oláh István, Oláh Csaba, Szakáts János, Borbély Simon Csaba és Kertész Zoltán. A kialakult listához természetesen hivatalból hozzátartozik Nyakó József, Karsai Attila, Turucz Mária, Krizsán Csaba, Csengeri Csongor, Gazsi Zsolt, Gheorghe Chiş, Horváth Sándor, Szilágyi Attila, Kovács Attila, Belán István, Nagy László, Bánházi Miklós, Boros József, Marian Sándor, azaz összesen 31 tag.

Nyakó József megköszöni a bizalmat

Nyakó József megköszöni a bizalmat

A szavazatszámlálás ideje alatt a „tagság” zöme hazament, meg se várva az eredményeket.

Az etikai és fegyelmi, valamint az ellenőrző bizottságba azok kerültek, akik nem nyertek választmányi tisztséget, azaz a kapott voksok szerint a 17-ik jelölttől elkezdődően.

Ennek megfelelően az etikai és fegyelmi bizottságba Ruszkai Zsolt, Gnadt János (aki az elmúlt esztendőben felfüggesztett börtönbüntetése miatt veszítette el tanácsosi mandátumát), valamint Varga Róbert hivatott kerülni. Az ellenőrző bizottság tagjai pedig a lista menete szerint Papp László, Csűri József és Fele Sándor.

Ezzel a tíz nappal ezelőtt elkezdődött nagy alakítások sora, illetve kiosztott statisztaszerepek ideje egyelőre lejárt. A „ki tud több tagot hórukkra felsorakoztatni” (a tagságdíj sem volt már szempont, mint eredetileg), meg „a közgyűlés megkérdezése” után, Ady Endre szavaival élve, a függöny legördült.

Hogy a darab megbukott-e vagy sem, az majd a jövő évi választásokon dől el. Tény, hogy a nép, az istenadta nép, újra eszközként szolgált a magukat nagyon ravasznak tartó vezetőik kezében, eszközként, amelyen keresztül, stílusosan fogalmazva, akár a Tízparancsolat is megszeghető.

Sütő Éva