Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

A forradalom hőseire emlékeztek

 

Az 1956-os magyarországi forradalomra s ennek áldozataira emlékeztek tegnap délelőtt az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) nagyváradi rendezvényén, amely a református püspöki palota belső udvarában elhelyezett emléktáblánál zajlott.

a forradalom2

A kommunizmus ellen lázadó egykori forradalmárokra való megemlékezésen mintegy ötven személy vett részt, zömmel idősebb váradi lokálpatrióták. Ráksi Lajos, a Partiumi Keresztény Egyetem lelkésze tartott nyitásként rövid igei köszöntőt. Az EMNT nevében Nagy József Barna köszöntötte a jelenlevőket, aki röviden rámutatott arra, hogy 1956 az egységes magyar nemzet ünnepe, illő tehát méltón, kegyeletteljes módon gondolni és emlékezni a hősökre, akik halált megvető bátorsággal szálltak szembe a Magyarországot megszálló kommunista diktatúra zsoldosaival. Erre hívta fel a figyelmet valamennyi felszólaló, így az egykori politikai fogoly, Oláh János, az Erdélyi Magyar Néppárt képviseletében Jobbágy Emese és az EMNT elnökségi tagja, Kálmán Balázs is. Az emlékezések felolvasása után koszorúzták meg az emléktáblát. A rendezvény a Szózat eléneklésével zárult.

Sz. M.