Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

A főapát még mindig bízik

Az elmúlt évtizedekben a restitúciós törvények útvesztőiben olyan, épített örökségünkhöz tartozó ingatlanok enyésztek el, amelyeket soha többé nem lehet pótolni. Ezen az Istentől amúgy is elfeledett vidéken – az Érmelléken – őseink kéz- és lábnyomait néhány kivétellel lassan benövi a gyom. A Fráterek asszonyvásári kúriája is az enyészeté lesz hamarosan, ha Fejes Rudolf Anzelm, váradhegyfoki premontrei prépost prelátus nem talál támogatókra. Többször is megcsillant már a remény, hogy feltámadhat romjaiból a kúria.

Fráter Pál 1582-ben Báthory István fejedelemtől kapta adományképpen Boldog Asszony Vásárát (Forum Reginae). Fia, Fráter István 1600 körül kastélyt épít magának a településen, melyet mintegy 250 esztendő múlva a birtokkal együtt Fráter Pál (1807–1867), Bihar vármegye főjegyzője, 1848-ban a premontrei rendnek adományoz.

a foapat1

Ami még áll a kúriából

Fejes Rudolf Anzelm főapát szerint a romok már évtizedek óta aggasztó állapotban vannak. Az előző rendszerben a kollektív gazdaság használta, a rendszerváltás után pedig sorsára hagyták. Akkor kezdődött el a huzavona a tulajdonjog rendezése körül, közben az épületet, a kerítést gyakorlatilag széthordta a kúria szomszédságában tanyát verő roma lakosság.

A telek és az épület is a rend nevére van bejegyezve a telekkönyvi nyilvántartóban. A Szülőföld Alaptól csak a papírmunkára és a műemlékvédelmet is szem előtt tartó újratervezésre érkezett pénz. A premontrei prépost prelátus a napokban mondta el, hogy már a megvalósíthatósági tanulmánynál tartanak, viszont a támogatók, akikben bízott, lassan kihalnak az ügy mellől.
Sok helyütt már csak porladó téglahalmok jelzik az egykori dicsőséges időket is megélt kúria helyét. Egy-egy álló falrész, tetőmaradék s a kocsifeljárót idéző, valamikori főkaput tartó oszlopok árulkodnak a hajdani mozgalmas időkről. Az egykoron 13 teremből álló épületnek már csak a kéménye magasodik az ég felé. Egyedül az őrzi még a ház tűzhelyének melegét és a reménységet, melyet néha életre kelt az egykoron híres tanító rend képviselője, aki szerint sokkal romosabb állagú kúriákat is megmentettek már az enyészettől.

Sütő Éva