Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

A felvételi eredménye döntsön

a felveteli

Módosító javaslatot nyújtott be az elmúlt héten a 2011/1. számú tanügyi törvényhez Ioan Cupşa nemzeti liberális párti (PNL) parlamenti képviselő (képünkön). A honatya pénteken Nagyváradon ismertette a javaslatot, mely szerint a diákoknak a IX. osztályba való bejutásához csak a felvéteti vizsga eredményeit vennék figyelembe, az V–VIII. osztályok tanulmányi átlagát nem.
A képviselő elmondta, többekkel konzultált a javaslat elkészítéséhez, és a szakemberek is egyetértettek ezzel. Jelenleg az átlagjegyek és a képességfelmérő vizsga eredményeit veszik figyelembe a diákok IX. osztályba történő bejutásához, azonban helytelen, nagyon nagy különbség van például a vidéki és városi, vagy például egy főgimnáziumhoz tartozó V–VIII. osztályokban támasztott követelmények és jegyadási gyakorlat között. Az átlagmédia figyelembe vétele miatt a pedagógusokra is nyomás nehezedik mind a szülők, mind feletteseik részéről, azért, hogy a gyerekek minél jobb jegyeket kapjanak, tette hozzá Cupşa, aki szerint az elgondolkodtató, hogy átlagban 2,5 pont különbség van a jegyek és a vizsgán elért eredmények között.
A módosító javaslat szerint a VIII. osztály végén román nyelvből és irodalomból, anyanyelvből és irodalomból, illetve matematikából kellene vizsgázniuk a diákoknak. A művészeti líceumokban vagy szakiskolákban továbbtanulóknak a választott szaknak megfelelő képességfelmérésen kellene részt venniük, melyet még a felvételi vizsga előtt tartanának, s az ezeken elért eredmény beszámítana a felvételhez szükséges átlagba. A képviselő elmondta, hogy további harminc párttársa támogatja a módosítást, mely elfogadása esetén a 2014–15-ös tanévben léphet életbe.
Fried Noémi Lujza