Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

„A csodát most ők vigyázzák….”

Ezzel a Márai Sándor idézettel indultunk útnak ismét mi, a szalárdi Pitypang Néptánccsoport, hogy az adventi időszakban köszöntsük a település lakóit népies betlehemes játékunkkal, hirdetve a karácsonyi örömhírt. Az idén is folytatjuk ezt a hagyományőrző tevékenységet, bejárva a községet és különböző intézményekben és a környező településeken népszerűsítve a betlehemezést, azt a népszokást, ami ősi magyar kultúránk része, a közösségi kultúra része, ezen kívül fontos néprajzi elemek, az egyházi dallamok és az irodalmi nyelvezet megőrzője. A betlehemezés a bibliai üzenet dramatikus megfogalmazása, ami mindig az adott kor embere számára közvetíti az eredeti üzenetet, Jézus születésének örömét. Ezt az üzenetet megpróbáljuk teljes odaadással közvetíteni Szalárd község lakóinak.

a csodat 2

Már ötödízben kapcsolódtunk be a betlehemezéssel egy pályázati programba, a SzékelyKapuk–ZöldKapuk Nemzetközi Ökocivilizációs Játékba, melynek szervezője és támogatója a Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány. „A betlehemezés az alkotó néplélek egyik legnépszerűbb közösségújító megmutatkozása” – ennek jegyében mi megtesszük a magunk dolgát azért, hogy fennmaradhasson ez az ősi, népi hagyomány. Többszázéves kultúrát ölelünk fel és ebben a szűk környezetben, községünk intézményeiben közösséget építünk, meleget hozunk, tüzet rakunk a szívekben.

A betlehemes előadásunk zenével, tánccal van színesítve. A hegedűszó hangja, az angyalkórus éneke, a pásztorok botos tánca visszaviszi a nézőket abba az ősi világba, amikor még ez volt a legnagyobb szórakozás időseknek, fiataloknak egyaránt. Ma már ez másképp van. Mi, néptáncosok, az adventi időszakban naponta munkálkodunk, hogy jó hírét vigyük a magyar népi kultúránknak, énekeljük népdalainkat, táncoljuk néptáncainkat, hogy fennmaradhasson ez az igényes tiszta muzsika, tiszta költészet.

A mi kis csoportunk egy lelkes, alkotókedvű csapat, aki már az első fellépéstől kezdve növekvő sikereket remél. A rigmusok, a zene, a tánc amit ezek a gyerekek előadnak visszaadják az embernek a jövőképet. Mellkasunk erősen dobog, bizsereg a szívünk ettől a zenétől, tánctól.

A szalárdi öregotthonban kezdtük meg előadássorozatunkat. Az idősek meghatódva tapsolták meg az egyes jeleneteket, és nagy dicséretben részesítették a bemutatott pásztorjátékunkat. Advent második vasárnapján a szalárdi katolikus híveknek jókedvűen és példásan mutattuk be a misztériumjátékot, ami alapja hitünknek. De nincs még vége az előadások sorozatának, mert december 14-én a szentimrei óvodások és kisiskolások nézhették meg népi játékunkat, majd advent harmadik vasárnapján, december 17-én délelőtt a szalárdi református templomban, délután pedig a szentimrei református híveknek adtuk elő a betlehemes játékot. Sok meghívást kaptunk cégektől, üzletektől is. Beköszöntünk még óvodákhoz, iskolákhoz és az orvosi rendelőhöz .

Utolsó bemutatónk december 21-én, csütörtökön délután lesz, amikor a hodosi iskolás és óvodás gyerekeknek valamint a hodosi református gyülekezetnek mutatjuk be

pásztorjátékunkat.

Példaértékű kell, legyen ezeknek a gyerekeknek a kitartása, teljesítménye, ahogyan közel kerülnek az élő folklórból ránk hagyományozott értékek továbbadásához, a keresztény kultúránk megőrzéséhez. Szemmel láthatóan nagy örömük telik benne, hogy járják a falvakat, és jó hírét viszik közösségünknek, visszaviszik a falusi kultúrát a társadalomba. Minden előadással adnak egy-egy szeletet a gyökereinkben megörökölt tartalmas és gazdag folklórból.

Büszkévé kell tegyen minden szülőt, minden néptáncost, akik erőt és energiát nem sajnálva meg tud felelni a feladatnak. Emberséget, identitástudatot tanulnak, és olyantartással gazdagodnak, ami alapja a jövőnknek. Annyi erőt és szeretetet adnak ezek a gyerekek, hogy azzal szebbé tudják tenni a szürke hétköznapokat, ki tudják szakítani a nézőket a mindennapok forgatagából, fel tudják tölteni a szíveket és lelkeket jósággal, kedvességgel, így készülve a szeretet ünnepére.

Kőrösi Mária tanítónő, a Pitypang Néptánccsoport vezetője