Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

A bölcsődét a jövőnek építik

Szerdán délután dr. Grezsa István kormánybiztos jelenlétében helyezték el a Királyhágómelléki Református Egyházkerület székházának udvarán épülő bölcsőde alapkövét, melybe egy időkapszula is került.

a bolcsodet 1

A megjelenteket – köztük dr. Grezsa Istvánt, Csulak Péter vezető konzult, Pásztor Sándort, a Bihar megyei Tanács elnökét, Szabó Ödön képviselőt, alsóházi frakcióvezető-helyettest és Dénes István esperest – Farkas Zsolt előadótanácsos köszöntette, aki esemény moderátori tisztét is ellátta Üdvözölte a Csillagocska Református Zeneóvoda vezetőjét, Kecskés Editet és Benedek Árpád zenepedagógust is és a gyermekeket, akik rövid műsorral mutatták meg, mit is tanulnak a zeneóvodában. Ugyancsak szerdán tették le a köröstárkányi magyar óvoda alapkövet, délután pedig a várad-olaszi templomban tartottak a jótékonysági koncertet, melynek bevételét a viharokban megsérült templomok – köztük a zsibói és az igazfalvi – javítására ajánlották fel.

letettek 3

Csűry István püspök igei köszöntőjét Pál apostolnak Galátabeliekhez írott levelére alapozta, és felhívta az egybegyűltek figyelmét, arra, hogy nem szabad alárendelnünk magunkat a gonosz gondolatoknak, hiszen az evangélium igazságára lehet építeni. „Aki a bölcsődét épít, a jövőt tervezi” – mondta a püspök. A Csillagocska Zeneóvoda gyermekeinek fellépése után dr. Grezsa István miniszteri biztos elmondta, hogy a magyar polgári kormány 38,5 milliárd forintos támogatásával Kárpát-medence-szerte 153 óvodát és bölcsődét építenek, és 450-et megújítanak. „Eljött az összefogás ideje” – mondta a kormánybiztos, aki szerint „Ha Trianont nem tudjuk feldogozni, haladjunk meg.” Az óvodák, bölcsődék építése többről szól, mint megőrizni minden talpalatnyi helyet, hangsúlyozta dr. Grezsa István.

letettek 3 (4)

Pásztor Sándor tanácselnök az oktatási intézmények felelősségéről beszélt, melyeknek a családdal összefogva olyan batyut kell adniuk a gyermekeknek, amelyből később becsületet, tisztességet, keresztyén emberséget találhatnak. Kecskés Edit elmondta, hogy nagyszerűnek tartja a kezdeményezést, hiszen az anyanyelvvel a család után elsőként a bölcsődében találkoznak a gyermekek.

Ezek után elhelyezték az időkapszulát az alapkőben, majd a Himnusz közös éneklésével zárult az esemény. Mint elhangzott, a Némethy László tervei alapján készülő bölcsődébe reménység szerint jövő szeptemberben már járhatnak gyermekek.

Fried Noémi Lujza