Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

A betegek jogait vizsgálták

Romániában a Kórházak Országos Akkreditáló Bizottsága  (Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor – CONAS) ellenőrzi a működési joggal felruházott egészségügyi intézmények munkáját. Az ötévente aktualizált folyamat számos, a kórházak tevékenységét érintő kérdéssel foglalkozik, többek között szerepel a betegjogokra való odafigyelés is.

nyilt

A 2003/46-os törvény és annak egy évvel később elfogadott végrehajtási rendelete előírja a kórházak akkreditációs procedúrájának részeként, hogy az intézmény foglalkozzon a betegjogokkal és ezek különböző aspektusaival.

Dr. Földes Béla, nyugalmazott neurológus-pszichiáter, a Nagyváradi Dr. Gavril Curteanu Városi Kórház és a Bihar Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház igazgatótanácsának elnöke szorgalmazza, hogy a betegek jogaival kapcsolatos felmérések készüljenek. „Ahol és amikor tudom, igyekszem előtérbe helyezni ezeknek az adatoknak az összegyűjtését, mert fontos, hogy ezek az aspektusok ismertté váljanak, és ha lehet, a kapott közérdekű információk hasznosíthatóak legyenek az ellátás jobbítása terén.” – fogalmazott a szaktekintély.

A betegjogokkal kapcsolatos vizsgálódások során a páciensek véleményei elsődleges fontosságúak, hiszen arról adnak képet, mennyire működik hatékonyan az illető egészségügyi intézmény. A kitöltött kérdőívekből kiderül, mennyire elégedettek a szolgáltatással, amelyet a kórházban kapnak, és hogy esetenként mivel nem elégedettek.

Dr. Földes Béla révén lapunk hozzájutott a Dr. Gavril Curteanu Városi Kórház legfrissebb adataihoz, amit július 4-én elemzett a vezetőség. A több mint két és félszáz beteggel kitöltött kérdőív több szempontból vizsgálta a szolgáltatások minőségét. A 26 megválaszolandó kérdés közül tizenegy kérdés az étkeztetéssel, tisztasággal, a vizsgálatok időtartamával és a vizsgálatokat végzőkkel volt kapcsolatban (a megkérdezettek több mint fele nagyon elégedettnek mutatkozott, különösen az orvosok odafigyelésére); három kérdés a vizsgálatok eredményeinek közlésével, a kapott információk érthetőségével foglalkozik (a megkérdezettek 92%-a mindig bízik az orvosi személyzetben); két kérdés az útbaigazítás minőségére vonatkozott. A kérdésekre adott válaszokból ugyanakkor az is kiderül, hogy a válaszadók 40%-a nem kapott segítséget (tolókocsi, hordágy vagy más eszköz révén) a kórházon belüli közlekedéshez (megjegyezve, hogy 28% jelezte azt, hogy erre nem volt igénye), illetve, hogy 94%-ukat informálták betegjogaikkal kapcsolatban, és hogy ezeket az információkat az orvosi személyzet nyújtotta. A megkérdezett betegek 74%-a vélte jobbnak az egészségi állapotát a kórház elhagyásakor, és 79%-uk választaná ismét ezt a kórházat vagy ajánlaná másoknak. A nyelvi nehézségekről, a kétnyelvűség törvény adta jogának biztosításáról és az ennek hiányával kapcsolatosan esetleg felmerülő kommunikációs problémákról nem esik szó a kérdőív egyik pontjában sem.

Dr. Földes Béla

Dr. Földes Béla

A kérdőívek kiértékelésekor elkészült egy lista a különböző megjegyzésekről és főbb javaslatokról is, melyek a kórház különböző osztályainak – belgyógyászat, nefrológia (a vese belgyógyászata), hematológia (vértan), kardiológia (szívgyógyászat), onkológia, pulmonológia (tüdőgyógyászat), fertőző betegségek, pszichiátria, pediátria (gyermekgyógyászat), sebészet – jelzik a problémákat. A panaszok legnagyobb része az étkeztetés jobbítására, a közlekedés és a beutalási procedúra megkönnyítésére, valamint a tisztaságra (gyakoribb ágyneműcsere, a mosdók és fürdők állapota) vonatkoznak, de olyan páciensek is voltak, akik televíziót és rádiót hiányolnak (a belgyógyászaton, a hematológián, a tüdőgyógyászaton, a fertőző betegségek osztályán, illetve a sebészeten); de például a fertőző betegségek osztályán és a pszichiátrián dohányzásra kijelölt helyet kértek. A panaszok mellett a szakértelmet és a személyzet kedvességét is méltatják például a belgyógyászatnál, a fertőző betegségek osztályán és a neurológián.

Dr. Földes Béla tevékenysége révén arra szeretné elsősorban felhívni a lakosság figyelmét, hogy amennyiben betegséggel küzdve orvosi segítséget kérnek, jogukban áll véleményt formálni a szolgáltatás minőségéről, és ennek hangot is adni. „Minden beteg számára elérhetőek a kérdőívek, mindenkinek joga van kikérni őket, csak senki nincs tisztában vele, hogy ezt megteheti. Ezt kell véleményem szerint tudatosítani bennük, hogy igenis véleményezzenek, hiszen a közellátott betegért, attól függetlenül, hogy jó az ellátás vagy nem, a biztosító fizet.” – tette hozzá dr. Földes Bela.

Szamos Mariann