Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

„Nyilvánvalóan korrupt jelöltekre szavazni senki sem kényszeríthet bennünket”

nyolvanvaloan

November 17-i sajtótájékoztatóján Tőkés László európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke elsőként az 1987-es brassói antikommunista demonstrációt idézte föl annak évfordulóján, mondván: „A brassói munkáslázadás mostani és a temesvári népfelkelés küszöbön álló évfordulója az országos választások közeledtén szembenézésre késztet múltunkkal és jelenünkkel.”

Rosszallását fejezte ki a máris nagy dérre-dúrral zajló, harsány és agresszív választási kampánnyal szemben, aminek negatívumait csak súlyosbítja, hogy a politikai kínálat szinte semminemű megújulással vagy gyökeres reformmal nem kecsegtet a posztkommunista Romániában. De a többségi nemzet fiai legalább választhatnak a különféle pártok és különféle listák közül. Viszont a romániai magyarság számára visszaállt az az egypártrendszer, ami ellen – egyebek mellett – Temesvár és az ország népe 1989-ben föllázadt. Tőkés László keserűen állapította meg, hogy magas rangú magyarországi politikusok is annak az RMDSZ-nek az egyeduralmát és kizárólagosságát hirdetik, amelyik a Magyar Polgári Pártot is magába szippantva kétes hírű és képességű, korrupcióval és egyéb törvénytelenségekkel gyanúsított politikusokkal megtűzdelt listáira kéri az erdélyi magyarok szavazatait. A Fidesz frakcióvezetője például legutóbb Nagyváradon áradozott az RMDSZ azon jelöltjeiről, akik a parlamenti mentelmi jog meghosszabbítása reményében szeretnének minden áron visszakerülni a bukaresti törvényhozásba.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület korábbi püspöke aggodalommal követi egyháza vezetésének irányvesztését is, a minap már attól sem rettentek vissza, hogy a magyar forradalom és szabadságharc emlékét megszentségtelenítve RMDSZ-politikusok egész hadával vegyenek részt közös kampányrendezvényen az ’56-os emlékév ürügyén. Olyan politikusokkal, akik csak egyetlen dolgot várnak el a magyar egyházaktól: mozgósítást, hogy minél többen elmenjenek szavazni, mert ezzel úgymond „szent szolgálatot végeznek, és istentiszteletet követnek el” (sic!).

Tőkés László a közelgő választások tárgyában kiadott nyilatkozatában így fogalmaz: „Ennek ellenére, a mesterségesen kialakított mostani viszonyok között, lévén hogy nincsen más választásunk, mi, magyar választópolgárok kénytelenek leszünk szavazatainkkal az RMDSZ-t támogatni, azokkal a feltételekkel, melyeket a Székely Nemzeti Tanács, majd az Erdélyi Magyar Néppárt támasztott vele szemben, vagyis, hogy: jelöltjei híven képviseljék Bukarestben a nemzeti önrendelkezés ügyét, és ne legyenek korruptak.” Majd példákat hoz fel arra, hogy mennyire problematikus ez a „szavazási kényszer”. Az RMDSZ-listák tele vannak olyanok neveivel, akikre nyugodt lelkiismerettel az ember aligha voksolhat. „Ne feledjük: a választás és a szavazás minden választópolgár számára lelkiismereti kérdés. Senkinek nincs joga a mások lelkiismeretén erőszakot tenni. A tisztességtelen választási propaganda csúcsra járatása helyett a személyi és elvi feltételeit kellene biztosítani annak, hogy kiszolgáltatott és sokszor becsapott magyar testvéreink a közelgő parlamenti választásokon jó lelkiismerettel szavazhassanak” – zárul a nyilatkozat.

Egy szintén tegnap kiadott nyilatkozat a Románia Csillaga érdemrend ügyét taglalja a Bukaresti Ítélőtábla friss döntése nyomán. Mint ismeretes, 2013-ban a Románia Csillaga Nemzeti Érdemrend Becsületbírósága ama kitüntetésnek a visszavonását kezdeményezte az államelnöknél, amit Tőkés László, érdemeire való tekintettel, 2009-ben, az temesvári népfölkelés huszadik évfordulóján kapott az akkori államfőtől. Idén tavasszal fajult odáig a kezdeményezés, ami mögött Victor Ponta és több szocialista politikustársa állt, hogy Klaus Iohannis államelnök eleget tegyen a nacionálkommunisták megrendelésének. A püspök a fővárosi táblához benyújtott keresetben a teljességgel megalapozatlan, törvény- és alkotmányellenes, valamint diszkriminatív elnöki rendelet megsemmisítését kérte. 2016. november 15-i határozatában az ítélőszék megalapozatlannak ítélte és visszautasította a folyamodványt. Tőkés László újságírói kérdésre megerősítette: a döntést a legfelső bíróságon fogja megfellebbezni, mihelyst megérkezik a szabályos, írásos ítélőtáblai kiértesítés és részletes indoklás. Nem hajlandó belenyugodni abba, hogy egy demokratikus jogállamban azért büntetik, mert élt „a szólásszabadság és a politikai véleménynyilvánítás európai és alkotmányos jogával”. Nyilatkozatában így fogalmaz: „Románia Alkotmánya a forradalom eszményeinek tiszteletben tartását is előírja. Ennek összefüggésében az elnöki döntés a temesvári forradalom megcsúfolását is jelenti. Kísért a nacionalista és kommunista múlt. Az analógia kézenfekvő. A mostani rendszer ugyanazért zaklat és büntet, amiért a Ceauşescu-diktatúra üldözött: vallásomért és magyarságomért, valamint azért, mert a szólás szabadságával élve »a hallgatás falát« áttörtem. Szintén paradoxonja a helyzetnek, hogy ugyanazért fosztanak meg a Románia Csillaga Érdemrendtől, amiért 2009-ben kitüntettek vele, vagyis: szabad politikai állásfoglalásom miatt.”

A híreszteléseket cáfolandó Tőkés László elmondta még, hogy a magas román állami kitüntetéssel nem járt semmilyen anyagi vagy más természetű előny. Ugyanakkor méltatta Kincses Előd ügyvéd és emberi jogi harcos több évtizedes munkáját, aki már a diktatúra idején is védte őt a hatóságok túlkapásaival szemben.

Nagyvárad, 2016. november 17.

Tőkés László EP-képviselő Sajtóirodája