Nagyvárad, Kapucinus utca (ma Traian Moşoiu) 10. sz. (0359)467-222 reggeliujsag@gmail.com rss twitter Facebook Follow us:

245 éves az Ady-líceum

A nagyváradi Ady Endre Líceum szombaton ünnepelte az iskola fennállásának 245. évfordulóját. A rendezvény egy emléktábla leleplezésével vette kezdetét, amely az eltelt közel két és fél évszázad változásait önti maradandó formába.

245 eves az ady 1

Az Ady Endre Líceum vezetősége, tanárai, tanulói és volt diákjai, valamint meghívott vendégei szombaton ünnepelték iskolájuk 245. születésnapját.

A jelenlévőketKirkósa Enikő tanárnő, programfelelős köszöntötte, Vad Márta igazgatónőnek adva át a szót, aki a Szent Orsolya-rendi apácák emlékének soha meg nem szűnő jelenlétére utalva köszöntötte fel az évek során más-más néven, de töretlenül működő magyar tannyelvű oktatási intézményt, előrebocsátván az öt év múlva esedékes, negyedévezredes évfordulóval kapcsolatos izgalmakat.

245 eves az ady 3

A rendezvénysorozatra meghívott világi és egyházi személyek sorában Szabó Ödön parlamenti képviselő édesapaként szólt az egybegyűltekhez, kiemelve az iskola közösségformáló szerepét, amely Nagyvárad magyarsága számára nélkülözhetetlen.

A köszöntők után került sor az új emléktábla leleplezésére a bejárat lépcsőfordulójában, amely a következőképpen foglalja össze évszámokban az iskola névváltozásokban is visszatükröződő történetét: 1772–1948: Szent Orsolya-rendi Leánynevelő Intézet; 1948–1956: 2-es számú Állami Magyar Leánylíceum, 2-es számú Magyar Pedagógiai Leányiskola; 1956–1972: 3-as számú Középiskola; 1972–1983: Alexandru Moghioroş Líceum; 1983–1990: 5-ös számú Ipari Líceum, és 1990-től napjainking Ady Endre Elméleti Líceum.

245 eves az ady 5

Az intézmény Szent Orsolya-rendi múltjának áldozva egy különleges kiállítás is megnyílt a líceum falai között, amely a római katolikus püspökség jóvoltából az apácák féltve őrzött örökségének darabjaiba enged bepillantást. Böcskei László püspök, aki a kiállítást méltatta, Szent László király útmutatásával vont párhuzamot a rend építkező tevékenységét, illetve a nővérek éberségét és helytállását illetően, akik „meleg szeretettel és töretlen áldozatkészséggel végezték munkájukat a legnehezebb időkben is.” Beszédében arra kérte az iskola és szelleme őrzőit, hogy a jövőben se engedjék, hogy ez a folyamatosság megszakadjon, és ugyanúgy vállalják a küzdelmeket, mint ahogy azt az Orsolya-rendi nővérek tették.

245 eves az ady 9

A kiállítás anyagát, amely az Orsolyák rendkívül gazdag hagyatékának részeként, Lakatos Attila történész és felesége, Balla Tünde munkájának köszönhetően érkezett el az iskola falai közé, a nővérek krónikájából vett egy-egy idézet elevenítette meg, melyek a bölcsességet a korhoz való igazodásban, az oktatás lényegét pedig a szeretettel és előzékenységgel történő nevelésben nevezték meg.

A délelőtti órákban az Ady Endre Elméleti Líceum diákjainak fotókiállítása is megnyílt, amelyet egy rövid, Adyt idéző előadás előzött meg: versek, népdalok és zenei produkciók formájában. Az ünnepnap szintén egyik örömteli eseménye volt az iskola kórusának előadásával kísérve az 50, 60 és 70 évvel ezelőtt végzettek találkozója, akik arany-, gyémánt- és rubinokleveleket vehettek át Vad Márta igazgatónőtől.

245 eves az ady 10

A 7próbás adysok Szent László városában című játékos tudáspróba döntője mellett sportrendezvények (staféta, asztalitenisz, tollaslabda, sakkverseny, tanár-diák focibajnokság), kisállat-kiállítás, aszfaltrajz-verseny, palacsintaevő verseny, valamint olyan állandó programok kínáltak lehetőséget a közösségi megnyilvánulásra, mint például gulyásfőzés, arcfestés, hajfonás, papírhajtogatás, kézművesség.

Szamos Mariann